Kotły c.o. miałowe od 150 kW do 500 kW

Kotły typoszeregu ORLIK–EKO–S 150 – 500 kW przeznaczone są do pracy w układach centralnego ogrzewania w gospodarstwach rolniczych, zakładach rzemieślniczych, biurach, punktach usługowych, handlowych, itp.

Kocioł ORLIK–EKO-S 300-500 KW należy do nowej rodziny kotłów spalających węgiel, w których procesowi spalania podlega automatycznie podawana na ruszt ściśle określona porcja paliwa przy udziale również określonej ilości powietrza. W zależności od zapotrzebowania na ciepło kocioł spala mniej, lub więcej paliwa w oparciu o pracę wzajemnie powiązanego układu: elektroniczny blok sterujący – przekładnia podajnika – wentylator podmuchowy.

Taki rodzaj pracy kotła sprawia, że uzyskuje on wysoką sprawność energetyczną przy niskiej emisji substancji szkodliwych – potwierdzają to wyniki odpowiednich badań atestacyjnych.

W kotle tym spalać można przede wszystkim miał węgla kamiennego. Można także spalać węgiel w sortymencie „groszek”. Ważne jest, ze względu na prawidłowy przebieg procesu spalania oraz samooczyszczania rusztu, aby spalany węgiel odznaczał się niskim pęcznieniem, małą spiekalnością i wysoką temperaturą topnienia popiołu.