Kotły c.o. na eko-groszek – miał od 15 kW do 50 kW

Kotły typoszeregu ORLIK–EKO–R 15 – 50 kW przeznaczone są do pracy w układach centralnego ogrzewania w domach mieszkalnych, biurach, punktach usługowych, handlowych, zakładach rzemieślniczych itp.

Kocioł ORLIK–EKO-R należy do nowej rodziny kotłów spalających węgiel, w których procesowi spalania podlega automatycznie podawana na ruszt ściśle określona porcja paliwa przy udziale również określonej ilości powietrza. W zależności od zapotrzebowania na ciepło kocioł spala mniej, lub więcej paliwa w oparciu o pracę wzajemnie powiązanego układu: elektroniczny blok sterujący – przekładnia podajnika – wentylator podmuchowy.

Taki rodzaj pracy kotła sprawia, że uzyskuje on wysoką sprawność energetyczną przy niskiej emisji substancji szkodliwych – potwierdzają to wyniki odpowiednich badań atestacyjnych.