Kotły c.o. na miał

Kotły typoszeregu ORLIK – 15 -115 kW przeznaczone są do pracy w układach centralnego ogrzewania w gospodarstwach rolniczych, zakładach rzemieślniczych, biurach, punktach usługowych, handlowych, itp.

Kotły typu ORLIK są opalane miałem węgla kamiennego, przy czym zawartość wilgoci w paliwie zasypywanym do kotła powinna wynosić ok. 20%.

Spalanie paliwa w kotle odbywa się w sposób nietypowy dla kotłów z rusztem stałym. Ten sposób zasypu i spalania paliwa nazwano zasypem cyklicznym. Po zasypaniu porcji paliwa do kotła rozpala się je „od góry” poprzez drzwiczki zasypowe.

Na regulatorze ustawia się żądaną temperaturę wody zasilającej instalację c.o. i wówczas regulator cyklicznie włącza i wyłącza wentylator powietrza podmuchowego utrzymując żądaną temperaturę wody, a tym samym ustala moc cieplną kotła na wymaganym poziomie.