Kotły c.o. na miał

Kotły typoszeregu ORLIK – 15 -115 kW są przeznaczone do pracy w układach centralnego ogrzewania w gospodarstwach rolniczych, zakładach rzemieślniczych, biurach, punktach usługowych, handlowych, itp.

Kotły C.O. typu ORLIK są opalane miałem węgla kamiennego, przy czym zawartość wilgoci w paliwie zasypywanym do kotła powinna wynosić ok. 20%.

Spalanie paliwa w tego typu kotle C.O. odbywa się w sposób nietypowy dla kotłów z rusztem stałym. Ten rodzaj zasypu i spalania paliwa nazwano zasypem cyklicznym. Po zasypaniu porcji paliwa do kotła rozpala się je „od góry” poprzez drzwiczki zasypowe.

Na regulatorze ustawia się żądaną temperaturę wody zasilającej instalację C.O. Wówczas regulator cyklicznie włącza i wyłącza wentylator powietrza podmuchowego, utrzymując żądaną temperaturę wody, a tym samym ustala moc cieplną kotła C.O. na wymaganym poziomie.

Jako doświadczony producent kotłów C.O. możemy pochwalić się wieloma realizacjami i zdobytymi certyfikatami. Współpraca z nami to gwarancja najwyższej jakości i profesjonalizmu. Zachęcamy do kontaktu inwestorów prywatnych i przedsiębiorstwa. Do każdego zlecenia podchodzimy indywidualnie, zawsze dobierając optymalne kotły C.O. Zapraszamy!