Kotły DUO z dwoma podajnikami od 200 kW do 300 kW

Kotły typoszeregu ORLIK–EKO–R–DUO 150 – 300 kW przeznaczone są do pracy w układach centralnego ogrzewania w domach mieszkalnych, biurach, punktach usługowych, handlowych, zakładach rzemieślniczych itp.

Kocioł ORLIK–EKO–R–DUO należy do nowej rodziny kotłów spalających węgiel, w których procesowi spalania podlega automatycznie podawana na ruszt ściśle określona porcja paliwa przy udziale również określonej ilości powietrza. W zależności od zapotrzebowania na ciepło kocioł spala mniej, lub więcej paliwa w oparciu o pracę wzajemnie powiązanego układu: elektroniczny blok sterujący – przekładnia podajnika – wentylator podmuchowy.

Taki rodzaj pracy kotła sprawia, że uzyskuje on wysoką sprawność energetyczną przy niskiej emisji substancji szkodliwych – potwierdzają to wyniki odpowiednich badań atestacyjnych.

W kotle tym spala się węgiel w sortymencie „groszek” i „miał. Ważne jest, ze względu na prawidłowy przebieg procesu spalania oraz samooczyszczania rusztu, aby spalany węgiel odznaczał się niskim pęcznieniem, małą spiekalnością i wysoką temperaturą topnienia popiołu.